Home » Kladionica

Kladionica

Share

Postavlja se pitanje koliko je kladionica dobar biznis i da li klađenje uopšte može biti biznis? Za priređivače klađenja svakako jeste, ali za one koji se klade stoje velike nedoumice. Obzirom da se igre na sreću često stavljaju u isti kontekst sa Forex trgovanjem usled naizgled brojnih sličnosti, nije zgoreg napraviti kraću analizu kladionice kao popularnog društvenog fenomena. Sa druge strane, Forex Market kao globalna pojava dobija sve više na značaju u društvu uopšte zbog brojnih prednosti kao predstavnik savrenmenog načina poslovanja, kako za brokerske kuće (primer u našem regionu je FXLider) tako i za trejdere pojedince.

kladionicaZa one koji misle da na klađenju mogu zarađivati veliki novac, pre nego što otpočnu sa klađenjem moraju razmisliti o tome koja je svrha kladionica ili šta kladionica zapravo jeste. Moglo bi se zasigurno reći, već po klišeu, istovetno svim oblicima kocke, da kada bi svi oni koji odlaze u kladionicu dobijali, kladionica nebi ni postojala. O tome govore i relevantni podaci prema kojima se najbolje vidi isplativost kladionica kao organizonog biznisa, odnosno koliko zarađuju vlasnici kladionica. Primera radi, poznat je podatak da u našoj zemlji i zemljama u regionu ima više desetina registrovanih preduzeća koja se bave ovim unosnim poslom. Šta više, ta preduzeća posluju sa više hiljada svojih poslovnica (uplatna mesta sa nazivom „Kladionica“) koje imaju ukupan promet od više milijardi dinara na godišnjem nivou. Za sve one koji još uvek olako veruju da je uplata tiketa od samo par odabranih parova za relativno vrlo male svote novca po uplatnoj kombinaciji, veoma povoljna prilika za dobitak sa višestrukom zaradom, sledeći podatak deluje šokantno. Naime, analize su pokazale da uplate igrača u proseku mesečno inose prosečnu platu u Srbiji.

Kladionica označava uplatno mesto u fizičkom smislu tog naziva, ali suštinski označava klađenje kao tzv. posebne igre na sreću. Inače, klađenje kao posebna igra na sreću podrazumeva da se učesnik igre na način koji je određen pravilima igre, kladi na rezultate pojedinačnih ili grupnih takmičenja, određeni događaj u toku sportskog takmičenja, uspeh učesnika u zabavno-estradnim takmičenjima, uspeh učesnika u izborima, rezultate konjičkih trka i trka pasa ili drugih životinja, kao i druge događaje. Pri klađenju na određenu izabranu kombinaciju visina dobitka se utvrđuje u trenutku uplate tiketa i kasnije nije moguće promeniti je, osim u posebnim slučajevima koji su predviđeni po sistemu promenljivih kvota. Sva odobrenja tog tipa i sličnog isključivo odobrava Uprava kladionice. Vlasnici kladionice, odnosno oni koji imaju pravo da priređuju klađenja, mogu biti pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike i registrovana su za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, a na osnovu odobrenja nadležnih organa. Pored ispunjenja osnovnih uslova za odobrenje je potreban i osnivački kapital u dinarskoj protivvrednosti od 150.000 evra i to na dan odobrenja, koji se upisuje u odgovarajući registar. Posebno je važno zbog osiguranja isplate dobitaka i naplate javnih prihoda da priređivač klađenja ima u banci namenski tzv. depozit u iznosu od 3.000 evra po uplatnom mestu (kladionica) u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati odgovarajuću bankarsku garanciju na utvrđen iznos, a u skladu sa prethodno pribavljenim odobrenjem. Postupak za dobijanje odobrenja obavlja se prema propisanoj proceduri nadležnog organa, a njemu prethodi uredno popunjen zahtev koji svaka kladionica mora da podnese. Ispunjenjem svih zadatih uslova uz deponovanje neophodnog depozita ostvaruje se pravo na priređivanje klađenja, odnosno, kladionica može otpočeti sa radom, s tim da se osnovno odobrenje za rad najpre izdaje na tri godine uz mogućnost produžetka. Svaka kladionica, odnosno uplatno mesto, plaća određenu naknadu za priređivanje igre, odnosno klađenje, a iznos se kreće u visini 5% na osnovicu koju čini ostvarena uplata. Inače, iznos naknade ne može biti manji od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, naravno po uplatnom mestu. Priređivač je po zakonu dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno mesto (kladionica) na osnovu kojeg se utvrđuje visina naknade, a način za vođenje evidencije propisuje resorni ministar (u ovom slučaju to je ministar finansija).

Svaka kladionica kao zasebno uplatno mesto mora ispunjavati i informatičke uslove prema propisu koji podrazumevaju jedinstvenu ažuriranu bazu podataka. Osim toga, obaveza je da svako uplatno mesto ima vidno istaknutu nalepnicu (podaci o priređivaču, lokaciji, serijski broj i rok važnosti) sa nazivom igraonice – Kladionica.

Kladionica mozda nekome i može obezbediti neki dodatni prihod ali dodatni posao to definitivno hoće.

Share
 
© Kako zaraditi | Forex