Home » Posts tagged "forex trgovanje"

Posts Tagged ‘forex trgovanje’:


Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

in Forex

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika,

(More)…

comments  Comments Off on Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Trgovina

in zarada

Trgovina je proces razmene robe i usluga. Naziv trgovina potiče od grčke reči trgos što u prevodu znači prevara. Kao posebna privredna delatnost, trgovina ima zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizuje redovnu razmenu između proizvodnje i potrošnje. Svojom aktivnošću trgovina treba da obezbedi ponudu robe i usluga u količinama i asortimanu prema tražnji tržišta.

(More)…

comments  Comments Off on Trgovina

Kako trgovati na berzi

in zarada

Kako trgovati na berzi je procedura trgovanja na berzi, odnosno, način na koji akcionari posredstvom brokera aktivno učestvuju na berzi. Oni deo svoje imovine ili celokupnu imovinu u akcijama praktično pretvaraju u novac. Međutim, postoji kompletna procedura koja pored pitanja kako trgovati na berzi, podrazumeva niz drugih elemenata koje bi trebalo svaki akcionar da zna.

(More)…

comments  Comments Off on Kako trgovati na berzi

Investicioni fondovi

in zarada

Kategorija investicioni fondovi postala je veoma aktuelna donošenjem Zakona o investicionim fondovima, što je stvorilo kreiranja pozitivnog ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u akivnosti na tržištu hartija od vrednosti. Njihovim nastajanjem u većoj razmeri izmenila se slika na domaćem tržištu kapitala, a u korist sve većeg broja najšireg sloja stanovništva koji je

(More)…

comments  Comments Off on Investicioni fondovi

Dodatni posao

in zarada

Kriza ekonomija je značajno doprinela smanjenju bruto nacionalnog dohotka, tako da je dodatni posao je posatao sve češća pojava današnjice. Inflatorni faktori i stalno povećanje cena osnovnih životnih namirnica primorali su dobar deo stanovništva da potraži dodatni posao. Tako imamo činjenicu da dodatni posao više nije retka pojava, već svakodnevna pojava za rešavanje egzistencijalnih problema,

(More)…

comments  Comments Off on Dodatni posao

Cena srebra

in zarada

Srebro i cena srebra sve više zaokupljuju našu pažnju usled svetske ekonomske krize, kao i špakulacija na temu prevazilaženja poteškoća kao posledica krize. To je najvećim delom zbog činjenice da srebro pripada grupi ne tako skupih plemenitih metala, a samim tim se više traži u kriznim vremenima. Shodno tome, sve više pažnje se usmerava i

(More)…

comments  Comments Off on Cena srebra
 
© Kako zaraditi | Forex