Home » zarada » Dodatni posao
formats

Dodatni posao

in zarada
Share

Kriza ekonomija je značajno doprinela smanjenju bruto nacionalnog dohotka, tako da je dodatni posao je posatao sve češća pojava današnjice. Inflatorni faktori i stalno povećanje cena osnovnih životnih namirnica primorali su dobar deo stanovništva da potraži dodatni posao. Tako imamo činjenicu da dodatni posao više nije retka pojava, već svakodnevna pojava za rešavanje egzistencijalnih problema, kao i sastavni deo svakodnevnog života. Činjenica je da veliki broj poslova više ne obezbeđuje pristojna mesečna primanja, odnosno nude nedovoljne zarade za pristojan život, ali i poslovi koji primarno obezbeđuju zadovoljenje elementarne egzistencije pojedinca i porodice, nisu dovoljno profitabilni u smislu potreba sekundarnog tipa. Ovde se misli na sve potrebe i neophodne aktivnosti za podmirenje kvalitativnih komponenata društva i čoveka kao osnovnog nosioca društvenog života (putovanja, godišnji i nedeljni odmor i dr.). Vrlo često, dodatni posao koji bi trebalo da doprinese kvalitetu života ljudi, degradira samu poziciju onoga koji ga obavlja, ako ni u čemu drugom, ono u dužini radnog vremena koje je potrebno da bi se dodatni posao obavljao. Vreme potrebno za odmor i revitalizaciju koje se upotrebljava za dodatni posao direktno utiče na smanjenje kvaliteta života radnika i društva u celini.

Dodatni posao koji će se obavljati prema afinitetu i sposobnosti pojedinaca zavisi i od ponude istih, odnosno pronalaženja mogućnosti za dodatni posao. Međutim, ono što dodatni posao treba da ispuni u kvalitativnom smislu su određeni uslovi koji istovremeno obezbeđuju smisao i opravdanost rada. Takvi uslovi se sastoje u sledećem: mogućnost dobre organizacije rada i radnog vremena koja za rezultat donosi srazmeran odnos između kvaliteta i kvaniteta obavljanog posla, a da pri tom, radno vreme ne bi trebalo da bude duže od četiri sata za dodatni posao, kako bi se obezbedilo podrazumevano vreme za odmor i revitalizaciju, kao i mogućnost pristojne i adekvatne zarade koja bi stimulativno delovala obzirom na dopunsku radnu aktivnost u angažovanju da bi se obavio dodatni posao.

Navedeni preduslovi bi trebalo da prate svaki dodatni posao ali je u praksi malo teže njihovo ispunjenje u potpunosti, iako oni predstavljaju neodvojive kopmponente upošljavanja. Najveći problem predstavlja organizacija u obavljanju posla, a posebno u vidu problema usklađivanja radnog vremena prema rasporedu rada iz redovnog zanimanja. Retki su slučajevi gde se dodatni posao može obavljati u fleksibilnom radnom vremenu, u terminima koji se individualno mogu rasporediti u skladu sa sopstvenim dnevnim obavezama i potrebama ili prema sopstvenim željama. Osim toga, dodatni posao bi trebalo da neizostavno obezbedi adekvatnu zaradu ili bar pristojan prihod dostojan žrtvi dopunskog angažovanja na račun slobodnog vremena, što je vrlo retka pojava u moru zanimanja koja se svakodnevno nude. Dodatni posao iz domena savremenog poslovanja prepoznaje forex trgovanje kao biznis koji ispunjava sve prethodno navedene uslove. Forex trgovanje pruža mogućnost organizacije rada kao dodatni posao, a prema sopstvenom dnevnom raspoloživom vremenu (forex tržište radi 24 sata dnevno, pet dana u nedelji), U sklopu navedenog važna je i fleksibilna dužina vremenskog intervala potrebnog za trgovanje, koja isključivo zavisi od tipa trgovca i njegovih poslovnih afiniteta, za valjano obavljanje trgovinske transakcije. Kao najvažnije treba istaći mogućnost dobre zarade kakvom se može pohvaliti malo koji dodatni posao.

Share
 
comments  Comments Off on Dodatni posao
© Kako zaraditi | Forex