Home » zarada » Elektronsko poslovanje
formats

Elektronsko poslovanje

in zarada
Share

elektronsko poslovanjePojam elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen 1996. godine od strane američke kompanije IBM, kojim je ona nastojala da opiše transformaciju osnovnih poslovnih aktivnosti kroz upotrebu internet tehnologija. Do tada pod elektronskim poslovanjem podrazumevalo se poslovanje preduzeća u oblasti elektronske industrije. Inače, elektronsko poslovanje predstavlja vođenje poslova posredstvom internet. To, naravno, ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizacija poslovanja u sopstvenoj firmi online, gde spada administracija, poslovna korespodencija i slično. Elektronsko poslovanje karakterišu brzina, globalizacija, unapređenje produktivnosti, dolaženje do novih klijenata i interaktivno znanje između organizacija i institucija u cilju ostvarivanja konkurentne prednosti itd. Najznačajniji kriterijum za podelu elektronskog poslovanja je stepen korišcenja elektronske tehnologije u savremenom poslovanju. Prema ovom kriterijumu elektronsko poslovanje možemo podeliti na potpuno elektronsko poslovanje i delimično elektronsko poslovanje, Potpuno elektronsko poslovanje podrazumeva da se kompletan ekonomski ciklus (od prozvodnje, preko trgovine i dalje distribucije) obavlja u potpunosti uz primenu elektronskih tenologija.

Delimicno elektronsko poslovanje podrazumeva elektronifikaciju samo pojedinih poslovnih procesa. U praksi je još uvek u velikom delu zastupljeno delimično elektronsko poslovanje, a razlog tome je nedostatak finansijskih sredstava, nizak  stepen razvijenosti pojedinih tehnologija, ali i mnogi drugi.

Elektronsko poslovanje se sastoji iz dva osnovna dela – strategije elektronskog poslovanja i primene elektronskog poslovanja koju čine operativni procesi. Strategijama elektronskog poslovanja definišu se svi poslovni procesi koji imaju za cilj zadovoljstvo klijenta i profit firme. Prema zastupljenosti u pojedinim oblastima elektronsko poslovanje se praktično sastoji od elektronificiranih aktivnosti savremenog poslovanja, a njihova zajednicka karakteristika je korišcenje elektronske tehnologije. Tako se u oblasti elektronskog poslovanja ubrajaju elektronska filozofija ili biznis psihologija, elektronska trgovina, elektronska proizvodnja, elektronska distribucija, e-plaćanja, e-komunikacije i dr.

Elektronska trgovina je danas najznacajnija oblast elektronskog poslovanja, a definicije elektronske trgovine se dele u tri kategorije: opšte, šire i uže. Opšte definicije daju najopširnije poimanje elektronske trgovine, odnosno, elektronska trgovina se definiše kao opšti pojam za poslovanje uz pomoć telekomunikacija. Međutim, ove definicije ne daju značenje već samo utvrđuju njegove granice, dok šire definicije pokušavaju da daju značenje, ali ukljucuju i aktivnosti koje nisu samo trgovinske. Tako se elektronska trgovina definiše kao svaka upotreba eleketronskih mreža i tehnologija za trgovinske i druge ekonomske aktivnosti. U šire definicije spadaju i one koje kombinuju aktivnosti i tehnološke aplikacije, pa se za elektronsku trgovinu kaže da je to poslovanje elektronskim putem. Ono je bazirano na elektronskoj obradi i prenosu podataka ukljucčjući tekst, zvuk i video. Elektronsko poslovanje uključuje mnoge aktivnosti kao što su elektronsko trgovanje robom i uslugama, elektronska isporuka digitalnih sadržaja, elektronski transfer novca, elektronsko trgovanje aukcijama, elektronski listovi, direktan marketing i postprodajne usluge. Elektronsko poslovanje podrazumeva i proizvode i usluge, tradicionalne aktivnosti (obrazovanje, zdravstvo) i nove aktivnosti (virtuelne tržne centre). Uže definicije smatraju da elektronska trgovina predstavlja elektronificiranu trgovinsku aktivnost, pa je definišu kao kupovinu proizvoda i usluga i informacija putem elektronske mreže. Međutim, pogrešno tumačenje je da elektronska trgovina predstavlja trgovinu putem interneta, jer je internet trgovina sastavni deo elektronske trgovine. Smatra se da je najprikladnija definicija ona, koja elektronsku trgovinu definiše kao trgovinsku aktivnost koja se obavlja primenom elektronske tehnologije. U kontekstu toga treba napomenuti da je jedan od najsavremenijih poslova današnjice Forex biznis, kao svojevrsni predstavnik elektronskog poslovanja. Ukratko, može se reći, da sinonim za savremeno poslovanje upravo jeste elektronsko poslovanje.

Share
 
comments  Comments Off on Elektronsko poslovanje
© Kako zaraditi | Forex