Home » zarada » Kako trgovati na berzi
formats

Kako trgovati na berzi

in zarada
Share

kako trgovati na berziKako trgovati na berzi je procedura trgovanja na berzi, odnosno, način na koji akcionari posredstvom brokera aktivno učestvuju na berzi. Oni deo svoje imovine ili celokupnu imovinu u akcijama praktično pretvaraju u novac. Međutim, postoji kompletna procedura koja pored pitanja kako trgovati na berzi, podrazumeva niz drugih elemenata koje bi trebalo svaki akcionar da zna. Kao prvo, da bi akcionar pretvorio višak novca u hartije od vrednosti potrebno je da dobije sve neophodne podatke od svog brokera tako da nema nikakve dileme – kako trgovati na berzi. Pre svega svaki akcionar treba da zna od koga može dobiti stručnu pomoć, kome i kako treba ispostaviti nalog za trgovanje i još mnogo toga. Konkretno, procedura kako trgovati na berzi, zahteva poznavanje osnovnih elemenata, kao što su: vrste hartija od vrednosti koje su zastupljene na berzi, tržišnu cenu akcija, kada se održavaju aukcije, kako se dokazuje posedovanje akcija ili novca za kupovinu akcija, način na koji se izvršavaju nalozi o kupovini ili prodaji akcija, koliko sve to košta i kakve su poreske obaveze i sl. Sve nabrojano deluje prilično komplikovano za akcionara, naročito za svakog onog koji nikada ranije nije imao prilike da se upozna sa trgovanjem na berzi. Međutim, odgovor na sva ova pitanja se dobija potpisivanjem ugovora o  posredovanju brokersko-dilerskog društava koje klijent samovoljno može da odabere. Od momenta kada klijent odabere brokera i potpiše ugovor sa njim, broker dobija ovlašćenje za poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti u ime i korist svog klijenta. Na taj način je nedoumica akcionara kako trgovati na berzi u praksi rešena. Dalja procedura nalaže obavezu  brokera da informiše klijente o načinu rada i tržištu hartija od vrednosti, tako da svaki klijent, bez razlike, ima priliku da se posredstvom brokera upozna sa procedurom kako trgovati na berzi. Međutim, u mnoštvu informacija kojima raspolaže brokersko-dilersko društvo, relevantne su  samo one informacije koje su u skladu sa stepenom znanja klijenta o poslovanju hartijama od vrednosti, dok sve ostale informacije mogu stvoriti konfuziju kod klijenta što bi dodatno otežalo usvajanje procedure – kako trgovati na berzi. Te informacije se uglavnom odnose na prava i obaveze klijenta i brokera, koje su opet uređene u skadu sa zakonom o trgovanju na berzi. O tome se staraju nadležni organi tako da pravno-zakonodavna problematika koja je sadržana u ukupnoj proceduri, kako trgoavti na berzi, manje treba da opterećije klijenta. No, u svakom slučaju, odnos klijenta i brokera se odvija razmenom informacija u okviru procedure trgovanja na berzi, a u skladu sa interesima klijenta koji mu prema zakonodavnim odredbama pripadaju. Međutim, ovde treba obavezno napomenuti da prema pravilima i načinu na koji se odvija berzansko poslovanje, za sve zainteresovane klijente koji se pitaju kako trgovati na berzi,  uobičajena procedura ne podrazumeva investicione savete. Investiciono savetovanje prevazilazi okvire iz domena opštih i osnovnih informacija o trgovanju na berzi, što znači da bi broker  mogao klijentima da pruža usluge investicionog savetovanja, za to treba da ima posebnu licencu. Izdavanje takve licence je u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, koja ujedno ima kontrolnu ulogu kompletne procedure koja podrazumeva kako trgovati na berzi. Prema tome, pored mnoštva informacija koje klijent u svakom momentu može dobiti od svog brokera, za samo trgovanje na berzi najznačajnije je da od brokera dobije informacije o poslednjoj tržišnoj ceni hartije od vrednosti koja ga interesuje, zatim informacije o dozvoljenom cenovnom odstupanju, što predstavlja interesnu zonu fluktuacije koja štiti tržište od naglih skokova i padova cena.

Međutim, kada su u pitanju važne odrednice o berzanskom trgovanju, u šta spadaju razne vrste dozvola koje se izdaju brokerima, neophodni kadrovi za obavljanje trgovanja na berzi, kao i mnoge druge pojedinosti koje regulišu zakonodavna tela, treba imati na umu da lične sposobnosti i afiniteti klijanata, takođe bitno utiču na ukupno poslovanje i dilemu – kako trgovati na berzi.

Pogledajte još neke biznis ideje i kako zaraditi novac.

Share
 
comments  Comments Off on Kako trgovati na berzi
© Kako zaraditi | Forex