Home » zarada » Najtraženiji poslovi u Srbiji
formats

Najtraženiji poslovi u Srbiji

in zarada
Share

najtrazeniji poslovi u srbijiNajtraženiji poslovi u Srbiji ne znače da su ujedno i najbolje plaćeni poslovi. Naime, sa aspekta poslodavaca najtraženiji poslovi su po vokaciji i osrednje plaćeni jer su ređa zanimanja koja donose velika lična primanja poput menadžera kompanija i rukovodećih pozicija uopšte. Poznata je i činjenica da pomenuta zanimanja obično obavljaju pojedinci koji se biraju iz užih krugova, manje dostupnih javnosti. Sa aspekta onih koji tragaju za poslom situacija je takođe manje ohrabrujuća jer se u ponudi poslova najtraženiji poslovi u Srbiji svode na zanimanja iz oblasi usluga, servisiranja i pretežno manuelnih poslova iz proizvodnih procesa. Tako su najtraženiji poslovi u Srbiji postali u ugostiteljskom uslužnom sektoru poput kuvara, konobara, recepcionera i slično ili u informatičkoj tehnologiji poput servisera, administratora i sl.

Shodno profesijama za koje su se mase nezaposlenih školovale i usavršavale u proteklim godinama i decenijama statistički podaci govore da su najtraženiji poslovi u Srbiji iz oblasti ekonomskih nauka, prava i drugih društvenih nauka, a sa aspekta zanimanja bez universzitetskog obrazovanja profili nezaposlenih se nalaze u gotovo svim oblastima od teške industrije do medicine, trgovine i dr. Najtraženiji poslovi u Srbiji se, dakle mogu tretirati sa više aspekata, ali svakako i po različitim kriterijumima. Tako ne mora obavezno da znači da najtraženiji poslovi u Srbiji predstavljaju i najbolje plaćene poslove. Naime, nezaposlenost je postala važna kategorija u društvenom životu i u našoj zemlji poput zemlja svuda u svetu, tako da je teško u jednoznačnom smislu klasifikovati koji su to najtraženiji poslovi u Srbiji. Međutim, ako bismo želeli napraviti uži izbor iz ove kategorije poslova koji se traže sa aspekta profitabilnosti onda sigurno na najvišu lestvicu poslova možemo postaviti investitorske poslove. Investicije su, naravno, širok pojam ali investiranje u sveri berzanskog poslovanja se izdvaja kao vrlo aktuelno. Razlog tome svakako leži u činjenici da poslovanje na berzi može biti veoma profitabilno, a samim tim predstavlja veliki izazov za ozbiljne investitore. Poseban kuriozitet predstavlja Forex trgovanje kao vrlo pristupačan način investiranja, čaki za „male“ igrače. Naime, individualni investitori ili pojedinci se na vrlo jednostavan način mogu uključiti u trgovanje na globalnom finansijskom tržištu kao investitori i to ravnopravno sa velikim igračima, poput velikih investicionih fondova, banaka i slično. Naime, posredstvom forex brokera (koga treba valjano i pažljivo odabrati, a jedan od najpoznatijih kod nas je zasigurno FXLider) investiranje na Forex-u može postati realnost gotovo za svakog korisnika interneta. Sve ostalo što je neophodno za početak trejdovanja na Forex-u obezbeđuje forex broker (profesionalna platforma za rad, kompletna podrška u radu, besplatna edukacija putem webinara, analitika, investicioni saveti i dr.). U posednjih par godina forex trgovanje je postalo izuzetno popularan biznis u svetu, ali i kod nas, posebno za sve one koji su preduzimljivog duha i imaju bar mali smisla za investiciono ulaganje. Mnogo je manje komplikovano poslovanje od mnogih zanimanja u sferama finansija, jer gotovo da nije neophodno posebno profesionalno obrazovanje i stručnost za rad na Forex-u, tim pre što svaki ozbiljan forex broker za svakog svog klijenta organozuje besplatnu obuku za ovladavanje platformom i elementarnim poslovanjem. Za sve one koji su zainteresovani za više usavršavanje povremeno se organizuju konsultacije sa profesionalcima iz oblasti forex-a. Budući da u našoj zemlji ima na hiljade onih koji već imaju izvesno iskustvo u ovoj vrsti biznisa, sa sigurnošću se može reći da Forex trgovanje spada u red veoma interesantnih poslova, za koje često kažemo da su najtraženiji poslovi u Srbiji.

Saznajte i kako zaraditi novac uz još neke poslovne ideje.

Share
 
comments  Comments Off on Najtraženiji poslovi u Srbiji
© Kako zaraditi | Forex