Home » Archive for category "zarada"

Archive for the ‘zarada’ Category:


Elektronsko poslovanje

in zarada

Pojam elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen 1996. godine od strane američke kompanije IBM, kojim je ona nastojala da opiše transformaciju osnovnih poslovnih aktivnosti kroz upotrebu internet tehnologija. Do tada pod elektronskim poslovanjem podrazumevalo se poslovanje preduzeća u oblasti elektronske industrije. Inače, elektronsko poslovanje predstavlja vođenje poslova posredstvom internet. To, naravno, ne podrazumeva samo kupovinu

(More)…

comments  Comments Off on Elektronsko poslovanje

Trgovina

in zarada

Trgovina je proces razmene robe i usluga. Naziv trgovina potiče od grčke reči trgos što u prevodu znači prevara. Kao posebna privredna delatnost, trgovina ima zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizuje redovnu razmenu između proizvodnje i potrošnje. Svojom aktivnošću trgovina treba da obezbedi ponudu robe i usluga u količinama i asortimanu prema tražnji tržišta.

(More)…

comments  Comments Off on Trgovina

Kako trgovati na berzi

in zarada

Kako trgovati na berzi je procedura trgovanja na berzi, odnosno, način na koji akcionari posredstvom brokera aktivno učestvuju na berzi. Oni deo svoje imovine ili celokupnu imovinu u akcijama praktično pretvaraju u novac. Međutim, postoji kompletna procedura koja pored pitanja kako trgovati na berzi, podrazumeva niz drugih elemenata koje bi trebalo svaki akcionar da zna.

(More)…

comments  Comments Off on Kako trgovati na berzi

Najtraženiji poslovi u Srbiji

in zarada

Najtraženiji poslovi u Srbiji ne znače da su ujedno i najbolje plaćeni poslovi. Naime, sa aspekta poslodavaca najtraženiji poslovi su po vokaciji i osrednje plaćeni jer su ređa zanimanja koja donose velika lična primanja poput menadžera kompanija i rukovodećih pozicija uopšte. Poznata je i činjenica da pomenuta zanimanja obično obavljaju pojedinci koji se biraju iz

(More)…

comments  Comments Off on Najtraženiji poslovi u Srbiji

Biznis ideje

in zarada

Biznis ideje se mogu tumačiti kao poslovne ideje tj. prilika za sopstveni posao. Međutim, preduzetničku ideju treba razlikovati od poslovne prilike, jer svaka preduzetnička ideja nije istovremeno i poslovna prilika. Biznis ideje u vidu preduzetničke ideje mogu se pronaći na raznim mestima, oblicima i medijima, a ideje kao takve mogu proizaći iz svakodnevnog života, počevši

(More)…

comments  Comments Off on Biznis ideje

Kako zaraditi novac

in zarada

Kako zaraditi novac je dilema koja najpre asocira na otvaranje nekog privatnog biznisa, najčešće  otvaranje neke radnje za trgovinu i usluge, kioska brze hrane ili trafike, frizersko-kozmetičkog salona i tome slično. Devedesetih godina su svakodnevno nicale tezge i prodavnice za preprodaju švercovane robe raznih sadržaja. U svakom slučaju, potreba koja stanovništvo navodi na ovakve i

(More)…

comments  Comments Off on Kako zaraditi novac

Investicioni fondovi

in zarada

Kategorija investicioni fondovi postala je veoma aktuelna donošenjem Zakona o investicionim fondovima, što je stvorilo kreiranja pozitivnog ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u akivnosti na tržištu hartija od vrednosti. Njihovim nastajanjem u većoj razmeri izmenila se slika na domaćem tržištu kapitala, a u korist sve većeg broja najšireg sloja stanovništva koji je

(More)…

comments  Comments Off on Investicioni fondovi

Ekonomija

in zarada

Ekonomija je reč koja ima grčko poreklo (oikos – kuća i nomos – zakon) i predstavlja disciplinu u oblasti društvenih nauka koja proučava kako društvo uprotrebljava ograničene resurse za proizvodnju određenih dobara i usluga, kao i princip raspodele u društvu.  Prema navedenom, ekonomija počiva na dvema važnim činjenicama, da su sva dobra kojima jedna zemlja

(More)…

comments  Comments Off on Ekonomija

Dodatni posao

in zarada

Kriza ekonomija je značajno doprinela smanjenju bruto nacionalnog dohotka, tako da je dodatni posao je posatao sve češća pojava današnjice. Inflatorni faktori i stalno povećanje cena osnovnih životnih namirnica primorali su dobar deo stanovništva da potraži dodatni posao. Tako imamo činjenicu da dodatni posao više nije retka pojava, već svakodnevna pojava za rešavanje egzistencijalnih problema,

(More)…

comments  Comments Off on Dodatni posao

Cena srebra

in zarada

Srebro i cena srebra sve više zaokupljuju našu pažnju usled svetske ekonomske krize, kao i špakulacija na temu prevazilaženja poteškoća kao posledica krize. To je najvećim delom zbog činjenice da srebro pripada grupi ne tako skupih plemenitih metala, a samim tim se više traži u kriznim vremenima. Shodno tome, sve više pažnje se usmerava i

(More)…

comments  Comments Off on Cena srebra
 
© Kako zaraditi | Forex